Trainingsreglement

Algemeen

 1. Een training bestaat uit zestig of uit negentig minuten. Bij beide trainingen kunnen de spelers de eerste tien minuten zonder trainer inspelen. De trainer komt uiterlijk tien minuten na het officiële aanvangstijdstip de baan op om de training te geven.
 2. Aanmelding voor de training geschiedt bij nieuwe leden door middel van het inschrijfformulier op de website. Wie al lid is van LTC Startbaan, krijgt begin maart een mail met een link naar het trainingsformulier. Dit dient uiterlijk 10 maart ingediend te zijn. De indelingen worden uiterlijk 23 maart per mail bekend gemaakt.
 3. Gedurende de eerste maand van het seizoen zijn wijzigingen van de groepen mogelijk.
 4. De definitieve groepssamenstelling wordt uiterlijk 15 mei op de website gepubliceerd.
 5. Alle jeugdleden die in het kalenderjaar maximaal veertien jaar worden zijn verplicht een keuze te maken uit één van de all-in-one pakketten en dus training te volgen. Aan alle andere jeugd- en studentleden wordt eveneens de gelegenheid geboden om een keuze te maken uit de all-in-one pakketten.
 6. De tarieven voor de all-in-one pakketten worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Deze tarieven alsmede het tarief voor tennislessen aan de senioren wordt kenbaar gemaakt op de website.
 7. Met inschrijving verplicht de (ouder van de) deelnemer zich om de termijnbedragen t/m maart van het volgende kalenderjaar te betalen d.m.v. automatische incasso.
 8. Wanneer de trainer niet in staat is om de training zelf te geven, zal voor een vervangende trainer worden gezorgd. Wanneer het regelen van een vervanger niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt de training op een later moment ingehaald.
 9. Bij afwezigheid van de deelnemer bestaat er geen recht om de gemiste training in te halen.
 10. De trainer wordt geacht op de hoogte te zijn van tariefstellingen en ontwikkelingen binnen de vereniging.
 11. In de zomermaanden (apr-sept) worden de trainingen hoofdzakelijk op de buitenbanen van LTC Startbaan gegeven. Maximaal wordt eens in de drie weken binnen getraind. In de wintermaanden (okt-mrt) worden de trainingen op de binnenbanen van tennispark Startbaan gegeven.
 12. Gedurende de zomermaanden worden 18 trainingen gegeven, in de wintermaanden 22. Er is geen training in de vakantieweken, op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en gedurende het Open Startbaantoernooi. De trainingen van Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag worden ingehaald op een door de trainers te bepalen inhaalmoment. In de vakantieweken tijdens de wintermaanden is de binnenbaan beschikbaar om vrij te spelen (behalve tijdens de kerstdagen en op 1 januari).
 13. Het uitgangspunt bij trainingen is dat getraind wordt met acht spelers op twee banen onder één trainer. Dit kan echter afwijken tot bijvoorbeeld negen spelers op twee banen of vijf spelers op één baan. Hiervoor wordt geen financiële tegemoetkoming gegeven.
 14. Bij slecht weer wordt in ieder geval één op de drie trainingen op de binnenbanen van LTC Startbaan gegeven. Wanneer er geen binnenbanen bij slecht weer beschikbaar zijn, wordt binnen een theorieles gegeven. Dit gebeurt tot een maximum van twee lessen per seizoen. Er wordt geen restitutie verleend wanneer door slecht weer geen trainingen gegeven kunnen worden.

Zomer senioren

 1. Voor senioren bestaat de mogelijkheid tot inschrijving voor tennislessen in de zomer. Aanmelding voor tennislessen geschiedt bij nieuwe leden door middel van het inschrijfformulier op de website. Wie al lid is van LTC Startbaan, krijgt begin maart een mail met een link naar het trainingsformulier.
 2. In de zomer worden de lessen hoofdzakelijk op de buitenbanen van LTC Startbaan gegeven. Maximaal wordt eens in de drie weken binnen les gegeven.
 3. Gedurende het zomerseizoen is het mogelijk om in te schrijven voor een serie lessen. Het aantal lessen wordt overeengekomen met de trainer. Er is geen les in de vakantieweken, op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en gedurende het Open Startbaantoernooi.
 4. Bij slecht weer komt de uitval van de eerste les voor risico van de deelnemer. De daarop volgende les die vanwege slecht weer dreigt uit te vallen, wordt in overleg met de trainer op een later moment ingehaald. De keren daarop is het risico om en om voor de deelnemer en de trainer. Er bestaat geen recht om de les binnen in te halen, tenzij de deelnemer daarvoor betaalt.
 5. Het lesgeld wordt rechtstreeks aan de trainer betaald.

Winter senioren

 1. Inschrijving voor tennislessen in de wintermaanden staat volledig vrij. Er kan geen garantie worden gegeven dat iedereen voor de lessen wordt geplaatst.
 2. In de winter worden de lessen op de binnenbanen van tennispark Startbaan gegeven.
 3. Naast de kostprijs voor de les, komen ook de kosten voor de baanhuur voor rekening van de speler(s).
 4. Gedurende het winterseizoen worden 22 lessen gegeven. In de Kerstvakantie en de Krokusvakantie is er geen les, maar kan er wel gebruik gemaakt worden van de binnenbaan.
 5. Het lesgeld wordt rechtstreeks aan de trainer betaald, de kosten voor de baanhuur aan de Stichting.